Menu

Designskolor i Sverige

Att Sverige har gott rykte inom designvärlden internationellt beror inte minst på de läroverk runt om i landet där man kan genomgå högre utbildning inom design. På fem olika universitet och högskolor i Sverige kan man ta en Masterexamen i design på konstnärlig grund, det som på engelska kallas Master of Fine Arts in Design.

Det kanske mest kända av dessa läroverk är Konstfack i Stockholm. Konstfack har en lång historia, då skolan grundades år 1844, och idag har läroverket runt 900 studenter. Skolan har sin grund i den av Nils Månsson Mandelgren grundade ”Söndags-Rit-skolan för Handtverkare” som hölls i samma hus som Kungliga Akademien för de fria konsterna. Där kunde lärlingar och hantverksgesäller lära sig att rita på frihand under sina lediga dagar. Idag har skolan sju olika program som leder fram till en kandidatexamen, och fem masterprogram, inklusive designprogrammet.uid-building-stallverket-april2014

Vid Göteborgs universitet finns Högskolan för design och konsthantverk, som är en institution inom den konstnärliga fakulteten. Skolan har sin bakgrund i Slöjdföreningen i Göteborg, som bildades år 1846, men har bara funnits i sin nuvarande form sedan 2012. Då blev även Steneby – Institutionen för konsthantverk och design i Dals Långhed en del av högskolan.

Också långt upp i de norra delarna av vårt land går det att läsa design. Där finns nämligen Designhögskolan i Umeå, som hör till den teknisk-vetenskapliga fakulteten vid Umeå universitet. Skolan har en jämförelsevis kort historia, då den bildades år 1989. Endast 12-15 studenter antas varje år till utbildningen, som består av en treårig kandidatutbildning i industridesign. Denna utbildning kan sedan byggas på med ett tvåårigt masterprogram, som finns med tre olika inriktningar: transportdesign, produktdesign och interaktionsdesign.

Efter att ha genomgått en utbildning på något av dessa läroverk får man sannolikt en större uppskattning för det arbete, den tanke och skicklighet som ligger bakom varje föremål vi använder i vår vardag. Allt från gafflar till lampor och våra utemöbler har designats av någon, med form och funktion i åtanke. Tack vare utbildningar som de på Konstfack och de andra designskolorna får världen dessutom nya svenska designers varje år som kan förse världen med vackra och funktionella föremål.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *