Menu

Svensk Form

Svensk Form är en ideell förening som bildades redan år 1845, då under namnet Svenska Slöjdföreningen. Föreningen agerar på uppdrag av regeringen för att främja svensk formgivning och design, både inom Sverige och internationellt.

Bakgrunden till att Svenska Slöjdföreningen bildades var att man ville värna om kvaliteten på den svenska slöjden. Man såg den växande massproduktionen från industrin som ett hot, liksom den bristande kvalitet man uppfattade hos de varor som tillverkats av människor som inte var utbildade i ett skrå. För att stävja detta grundades bland annat Tekniska skolan, det vill säga nuvarande Konstfack. Under 1870-talet började föreningen rikta in sig på konstindustrin, som en följd av den allt större efterfrågan på konstindustrins produkter som fanns i Sverige (som i sin tur var en följd av en allt större välbärgad medelklass). Den inriktning som vi förknippar med design idag, det vill säga vardagsföremål med funktion och form, tog Svensk Form från och med 1896 fram till början av 1910-talet. Det var nämligen under denna period som Erik Folcker var sekreterare och redaktör för föreningen, och han var drivande i denna nya inriktning.h55_3

Det arbete som Svensk Form gör idag märks framförallt på tre konkreta sätt. Det första är tidskriften Form, som har getts ut ända sedan år 1905 (då den hette Svenska Slöjdföreningens Tidskrift). Tidskriften behandlar design och arkitektur, och har bland annat belönats med utmärkelsen Årets Tidskrift Fackpress år 2014. De två andra sätten är priserna Design S och Ung Svensk Form, som båda delas ut vartannat år. Utmärkelserna delas ut av Svensk Form till en etablerad svensk formgivare respektive till en nyutexaminerad formgivare. De två som får utmärkelserna får turnera med sina utställningar både i och utanför Sverige.

Om du har en designidé som du skulle vilja genomföra, men saknar det kapital som krävs, kan ett bra ställe att börja vara att försöka förbättra din egen privatekonomi. Det kan du till exempel göra genom att kontakta ett företag som Zensum. Zensum är en privat lånerådgivare, som kan hjälpa till med att omförhandla dina lån till bättre villkor. De pengar du tidigare betalade i ränta kan då till exempel användas för att investera i din nya design.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *